Mobile Device Management

Vtel telecom constateert steeds vaker de samenvoeging van verschillende technologieën waarbij gebruikers niet langer meer met meerdere apparaten of systemen werken. Er is een behoefte ontstaan waarin werkzaamheden door middel van één apparaat of systeem uitgevoerd moeten kunnen worden. Zo is een smartphone bijvoorbeeld feitelijk een kleine computer en telefoon ineen, wat ervoor zorgt dat zowel communicatie als rapportage, analyse en administratie op één apparaat uitgevoerd kunnen worden.

Vtel Mobile Device Management

Bedrijven realiseren zich te weinig welke impact dit heeft op zowel de beveiliging als op de inzet van de beheersafdeling. Mobile Device Management is een cruciale taak geworden voor de IT afdeling door het groeiende aantal smartphones en tablet PC’s binnen de organisatie. Waar het vroeger zo was dat een bedrijf de mobiele telefoon, laptop en pc verstrekte aan de eindgebruiker en het beleid hieromtrent vastlegde, zie je dat organisaties meer gedreven worden in hun beleid door te kijken wat de eindgebruiker wenst en welke apparaten medewerkers zelf meenemen (Bring Your Own Device). Uit onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de organisaties gedeeltelijk of helemaal inspeelt op deze mobiliteitstrend.

Verlies van bedrijfsdata is niet altijd het gevolg van een medewerker die de organisatie verlaat en informatie “meeneemt”, maar kan ook komen doordat een medewerker zijn tablet, smartphone of laptop verliest of doordat deze gestolen wordt. Bij verlies of diefstal ligt zomaar ineens de toegang tot uw bedrijfsinformatie op straat en dit kan grote gevolgen hebben. Natuurlijk is in eerste instantie de bedrijfsinformatie die voor de nodige problemen kan zorgen, maar misschien is de imagoschade die een bedrijf kan oplopen nog wel erger dan wanneer bedrijfsgevoelige informatie (zoals patiëntinformatie en vertrouwelijke klant informatie) bij de pers of in andere media terecht komt.

Vanuit dat oog punt willen bedrijven de volgende zaken onder controle krijgen:

  • Cost control (managen van de telefonie kosten en voorkomen van kosten door imagoschade, dataverlies);
  • Algemeen Management (als beheerder inzicht hebben op locatie van devices, maken van managementrapportage m.b.t. gebruik, ontlasting IT Beheer etc);
  • PIM (Personal Informatie Management);
  • Beleid inzake Mobile Device Management;
  • Inzicht in eigendom van devices (Corporate, User of Division owned).

Meer controle met Mobile Device Management

Mobile Device Management geeft de controle terug. Zo valt te denken aan het verplicht stellen van een inlog op tablet, smartphone of laptop door middel van een pincode (of ander soort van inloggen). Ook maakt Mobile Device Management het mogelijk om het mobile device op afstand te wissen (met de keuze voor alleen de zakelijke instellingen of ook de privé instellingen). U kunt restricties opleggen wanneer een mobile device niet “compliant” is. Bijvoorbeeld: wanneer er geen pincode staat ingesteld heeft u geen toegang tot de zakelijke e-mail en kan er niet gesynchroniseerd worden.

Maar het gaat verder. Er zijn oplossingen te verkrijgen die een aparte “container” instellen op het mobiele apparaat van de gebruiker. Alle informatie die hierin is opgenomen is versleuteld. Er is alleen toegang mogelijk door middel van bijvoorbeeld een gebruikersnaam en wachtwoord, eventueel aangevuld met een token identificatie. Zo is er dus een duidelijke scheiding te maken tussen het privé en het zakelijk gebruik van de tablet, smartphone of laptop. Een document is dus niet meer te plaatsen in een dropbox of te versturen via de privé e-mail aangezien de privé e-mail niet in de secured container kan worden ingesteld.

Bedrijven staan steeds meer open voor Mobile Device Management. Vtel telecom maakt Mobile Device Management transparant inzichtelijk.

Meer weten over mobiele telefonie?

Wilt u weten hoe we uw bereikbaarheid kunt verbeteren? Neem contact op met één van onze adviseurs. We maken graag een afspraak om de mogelijkheden te bespreken of sturen u direct een vrijblijvende offerte!

Informatie aanvragen