Tunstall Healthcare

Tunstall Healthcare is wereldmarktleider van Telehealthcare oplossingen en is actief in meer dan 30 landen. Tunstall Healtcare ondersteunt meer dan 2,5 miljoen mensen over de hele wereld. Met hun technologie en diensten spelen ze een sleutelrol bij het helpen van ouderen en mensen met een chronische aandoening. Dankzij Tunstall Healthcare hulpmiddelen wordt het mogelijk om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en daarmee wordt vroegtijdige opname in een ziekenhuis of zorg- verpleegcentrum zoveel mogelijk voorkomen.

1364313014_lifeline_viTunstall Healthcare werkt met name samen met lokale overheden, zorgorganisaties, woningcoöperaties en mantelzorgers om kwaliteitszorg in de woonomgeving te brengen. Fysieke condities en omgevingssignalen worden door de dienstverlening 24 uur per dag, 7 dagen per week, in de gaten gehouden. En mocht dat nodig zijn, dan volgt er direct hulp. De Tunstall Healthcare oplossingen helpen de kloof te overbruggen tussen gezondheid en zorgverlening, waardoor zorgverleners efficiënter geïntegreerde diensten kunnen leveren.

Dit biedt mensen een betere levenskwaliteit en een efficiënter gebruik van zorgbudgetten.

Veiligheid en zorg

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan communicatie, veiligheid en comfort binnen de gezondheidszorg en de sociale zorg bij mensen thuis.
Vtel telecom voorziet in deze behoefte met onder andere Tunstall Telecare units met verschillende (draadloze) sensoren voor de extramurale- en intramurale zorg.

Een alarmoproep wordt tot stand gebracht via een Telecare unit of draadloze sensor waarbij een signaal wordt verstuurd naar een meldcentrale, verpleging, vrienden of familie. Via de luidspreker en microfoon op de Telecare unit is het mogelijk om met elkaar te communiceren.