Vcare Modules

  • Vcare Frontdesk Modules

Vcare ZIP Locator

Direct de juiste zorglocatie via postcode-ingave

Heeft u meerdere vestigingen in verschillende regio’s?
Dan biedt Vcare Zip Locator u de mogelijkheid om patiënten direct door te verbinden naar de vestiging in hun verzorgingsgebied, na het ingeven van de vier cijfers van hun postcode. Zo kunt u één centraal telefoonnummer communiceren, efficiënter werken en verleent u een snellere en betere service naar uw patiënten.

Vcare Operator

Eenvoudig bellen en doorverbinden via de PC

Anders dan bij conventionele of geconvergeerde systemen vindt bij Vcare de afhandeling van de telefoongesprekken middels een beeldschermapplicatie.

Met de beeldschermapplicatie kan de assistente de telefoongesprekken zo efficiënt mogelijk afhandelen en managen. U kunt uw status en doorschakelingen zelf inregelen en u ziet bijvoorbeeld in één oogopslag de status en beschikbaarheid van elke medewerker binnen uw organisatie.

Vcare Walldisplay

Live uw bereikbaarheid volgen en bijsturen

Als manager en callcenter medewerker wilt u graag in één oogopslag kunnen zien hoeveel inkomende gesprekken er zijn, wie er is ingelogd en wat de wachttijd is voor de verschillende wachtrijen (spoed, patiënten of intercollegiaal). 

lees meer
Met Vcare Walldisplay kunt u vanaf elke werkplek in elke ruimte voortdurend overzicht houden van het belverkeer en de druk op uw callcenter. Vcare Walldisplay toont u onmiddellijk hoeveel en welke assistentes zijn ingelogd, wanneer er een spoedoproep binnenkomt en hoeveel wachtende oproepen er zijn met bijbehorende wacht-tijden. U wordt bovendien gewaarschuwd als de prestaties afwijken van de vooraf door u ingestelde service levels. Zo heeft u meer inzicht in en grip op uw performance en kunt u uw personele inzet beter managen. Vcare Walldisplay is een volledige webapplicatie en compatibel met alle gangbare webbrowsers.

Vcare Mobile Connect

Uw mobiele collega’s geïntegreerd in het Vcare platform

U wilt al uw ambulante medewerkers onderweg integraal laten bellen vanuit uw centrale telefonieomgeving. Met alle voordelen in coördinatie, rapportage en kostenbeheer. En één centraal en herkenbaar nummer voor uw patiënten, zonder vrijgave van persoonlijke mobiele nummers.

lees meer
Zo kunt u gesprekken van ambulante medewerkers volledig integreren in Vcare Operator en Vcare Walldisplay, waardoor u een volledig overzicht heeft van hun telefonische beschikbaarheid. Alle gesprekken kunnen worden opgenomen in Vcare Recorder en verwerkt in de rapportagetool Vcare Reporter. Hiermee voldoet u aan de bewaarplicht van gesprekken en heeft u in uw managementrapportage ook echt een volledig beeld van uw gespreksverkeer.

Vcare Connect

Eenvoudig bellen vanuit uw patiëntendossier

U wilt bij binnenkomende gesprekken direct uw HIS patiëntendossier openen zodat u sneller inzicht heeft in de patiëntgegevens. Ook wilt u uw patiënten eenvoudig vanuit het dossier kunnen bellen.

lees meer
Met Vcare Connect heeft u bij een oproep van een patiënt snel en gemakkelijk toegang tot zijn gegevens. Ook kunt u na bijvoorbeeld intern overleg een patiënt eenvoudig vanuit het dossier terugbellen.

Dit heeft niet alleen een positieve invloed op uw patiënt-tevredenheid, maar ook op uw interne organisatie die hiermee sneller en efficiënter werkt. U voldoet bovendien eerder aan de gestelde bereikbaarheidseisen en kunt hiermee uw rendement verhogen, aangezien steeds meer zorgverzekeraars een goede bereikbaarheid stimuleren.

 

  • Vcare Management Modules

Vcare Reporter

Optimaal inzicht in uw performance

U wilt heldere managementinformatie over de bereikbaarheid van uw organisatie, zodat u de bezetting en activiteiten van uw medewerkers, afdelingen en locaties kunt meten en optimaliseren.

lees meer
Vcare Reporter levert een inzichtelijke cijfermatige en grafische weergave van uw wachttijden en belverkeer op diverse niveaus in de organisatie. Zo weet u op elk moment of u voldoet aan de door de overheid gestelde bereikbaarheidseisen, de gestelde branchenormen of uw eigen KPI’s. Uw gebruiks- en gespreksgegevens worden zeer veilig op twee geografisch gescheiden servers bewaard voor een periode van minimaal twee jaar. Met uw actuele en historische prestaties altijd bij de hand kunt u uw doelstellingen toetsen en waar nodig bijstellen.

Vcare Recorder

Veilig gesprekken opnemen en analyseren

U wilt alle gevoerde gesprekken minimaal twee jaar bewaren en kunnen terugluisteren om uw kwaliteit te verbeteren, individuele gevallen te kunnen analyseren en te voldoen aan de richtlijnen van de inspectie.

lees meer
Vcare Recorder slaat al uw gevoerde gesprekken op twee geografisch gescheiden locaties op, gedurende een periode van minimaal twee jaar of desgewenst zelfs langer.

Gemachtigde medewerkers hebben via een beveiligde webinterface toegang tot de opgeslagen gesprekken. Om de toegang tot de versleutelde gegevens te ontsluiten en om te registreren wie deze op enig moment opvraagt, maken wij gebruik van drievoudige authenticatie, zoals bijvoorbeeld ook gebruikelijk is bij online bankieren. Met Vcare Recorder is uw informatie eenvoudig beschikbaar en blijft de privacy maximaal gewaarborgd.

 

  • Vcare Beheermodules

Vcare Redirect

Uw bereikbaarheid over meerdere locaties actief regisseren

Als u door een teamoverleg, brandoefening of door plotselinge onderbezetting capaciteitsproblemen ondervindt, wilt u flexibele keuzes kunnen maken om uw bereikbaarheid te garanderen. Vcare Redirect biedt hier de uitkomst.

lees meer
Met Vcare Redirect kunt u op elk gewenst moment zelfstandig besluiten om uw telefoonverkeer naar een andere locatie of een waarnemende instantie te routeren, zonder dat uw patiënten hier iets van merken. U kunt Vcare Redirect met behulp van een applicatie zonodig ook op afstand activeren, bijvoorbeeld als u geen toegang meer heeft tot uw locatie. Zo blijft u via de uitwijklocatie altijd bereikbaar, ook voor spoedoproepen.

Vcare By-Pass

Een zorgeloze omleiding bij calamiteiten

In het geval van onvoorziene gebeurtenissen en calamiteiten, zoals bijvoorbeeld een evacuatie bij brand of een gaslek, wilt u er van op aan kunnen dat uw bereikbaarheid geborgd is.

lees meerVcare By-Pass vangt bij calamiteiten in uw verbinding de klappen op door een volledig automatische routering via een alternatieve verbinding op uw eigen locatie (bijvoorbeeld mobiel 3G/4G). Zonder dat u er ook maar iets aan hoeft te doen en zonder dat uw patiënten er iets van merken. Zo blijft u probleemloos bereikbaar en verbetert u tegelijkertijd de kwaliteit van uw organisatie én uw positie naar externe partijen zoals zorgverzekeraars, zorg-autoriteiten en overheden.

Vcare SLA Monitor

De prestaties toetsen aan de overeengekomen afspraken

Bij Vcare kunt u veel zaken van uw actielijst schrappen: alle onderdelen van de Vcare omgeving worden continu gemonitord en onderhoud of reparatie op locatie is bovendien een uitzondering geworden. Toch wilt u periodiek kunnen verifiëren of de prestaties van uw verbinding overeenkomen met de vooraf gemaakte service levels (SLA). Vcare SLA Monitor voorziet u van een heldere rapportage op verschillende niveaus:

  • Monitoring van complete dienst
    • Periodieke SLA rapportage verbindingen
    • Proactieve support