Corporate info

 

Leveringsvoorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn van toepassing onze leverings- en betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, onder nummer 39/2001. Op verzoek ontvangt u van ons de leverings- en betalingsvoorwaarden.

Bank en BTW informatie

Rekening: ABN AMRO 61.52.03.949
IBAN: NL54ABNA0615203949
Swiftcode: ABNANL2A

BTW nummer: NL805785231B01

Bestuur

Vtel telecom is 100% eigendom van Vtel Holding BV.