088 - 4 800 900 verderpraten@vtel.nl

Meten is weten

Analyses brengen de voordelen van business intelligence (bi) relatief eenvoudig naar systeembeheerders en gebruikers binnen de hele organisatie. Deze analyses geven uw bedrijfs-KPI’s helder en inzichtelijk weer. Eén van de belangrijkste KPI’s vandaag de dag is ‘bereikbaarheid’.

De Vcloud Reporter geeft u heldere managementinformatie over de bereikbaarheid van uw organisatie, zodat u de bezetting en activiteiten van uw medewerkers, afdelingen en locaties kunt meten en optimaliseren. Zo weet u op elk moment of u voldoet aan de overeengekomen bereikbaarheidseisen.

Vcloud Reporter levert een inzichtelijke, cijfermatige en grafische weergave van uw wachttijden en belverkeer op diverse niveaus in de organisatie. Zo weet u op elk moment of u voldoet aan de met uw klant overeengekomen prestaties, de gestelde branchenormen of uw eigen KPI’s. Uw gebruiks- en gespreksgegevens worden zeer veilig op twee geografisch gescheiden servers bewaard zolang u dit wenst. Met uw actuele en eerdere prestaties altijd bij de hand kunt u uw doelstellingen toetsen en waar nodig bijstellen.

 

Vtel telecom gaat verder
als Vcare connect

Uw communicatie is onze zorg.

You have Successfully Subscribed!