088 - 4 800 900 verderpraten@vtel.nl

Stichting Lucrum helpt organisaties hun krachten te bundelen en maximaal te profiteren van samenwerking. Onder het motto één en één is veel meer dan twee realiseren ze interessante voordelen op het vlak van inkoop, logistiek en kennisuitwisseling. Ze werken voor zorginstellingen, onderwijs en woningstichtingen.

Lucrum kiest nadrukkelijk voor leveranciers en fabrikanten met een meerwaarde voor de deelnemende organisaties. Deze leveranciers denken mee over het optimaliseren van de organisatie, de zorg voor de cliënten en kostenbeheersing. Juist daarom heeft Lucrum voor Vtel telecom gekozen en hebben beide partijen een overeenkomst gesloten met aangepaste condities voor Lucrum-deelnemers.

Wilt u ook verder praten met de telecomspecialist van de zorg? Bel 088 – 4 800 900 of ga naar ons contactformulier.

Meer dan de helft van de huisartsenposten, vele huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en verzorgingsinstellingen in Nederland gingen u voor.

Vtel telecom gaat verder
als Vcare connect

Uw communicatie is onze zorg.

You have Successfully Subscribed!