088 - 4 800 900 verderpraten@vtel.nl

Op basis van aantoonbare toegevoegde waarde hebben enkele regionale- en landelijk opererende organisaties gekozen om het pakket mobiele telecom via Vtel telecom te contracteren op geselecteerde netwerken.

Gemeente Zutphen

Het betreft hier bijvoorbeeld de Gemeente Zutphen, waar het “Mobiel, tenzij…” beleid wordt geïntroduceerd. Hierbij is het belangrijk voor de Gemeente Zutphen dat door de sterke uitbereiding van het aantal mobiele aansluitingen op maandbasis, monitoring van gebruik en verbruik plaatsvindt en inzichtelijk wordt gemaakt; daarbij speelt Vtel telecom een belangrijke rol.

Gemeente Brummen

Bij de fysieke verhuizing van de Gemeente Brummen is eveneens gekozen voor uitbereiding van het aantal mobiele telefoongebruikers; bij de bepaling van de keuze voor de juiste abonnementsvorm en type hardware heeft Vtel telecom een adviserende rol vervuld.

Hampshire Hospitality & Leisure

Met ruim 80 hotels is Hampshire Hospitality Leisure één van de grootste 5 hotelondernemingen in de Benelux. Hampshire heeft de keuze voor Vtel telecom als telecomleverancier met name gemaakt op basis van visie en efficiency met betrekking tot informatievoorziening gedurende de samenwerking, en transparante- en onafhankelijke advisering bij bepaling van abonnement- en hardware keuze.

Beste relatie,

Tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn wij beperkt bereikbaar. De volgende dagen zijn wij gesloten:

maandag 24 december 2018

dinsdag 25 december 2018

woensdag 26 december 2018

maandag 31 december 2018

dinsdag 1 januari 2019

Op 27 en 28 december zijn wij met een lage bezetting bereikbaar voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot na de feestdagen.

 

You have Successfully Subscribed!